سرپرست اداره طراحی،اجرا،نظارت و املاک

تعداد بازدید:۱۹۵۰

سرپرست اداره طراحی،اجرا،نظارت و املاک :

نام و نام خانوادگی: بهزاد دلیلی 

مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته تحصیلی: مهندسی عمران

سمت: سرپرست اداره طراحی،اجرا،نظارت و املاک

تلفن دفتر:59-33594950                داخلی :207