آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی پیمانکاران-نوبت دوم

۰۹ اردیبهشت ۱۳۹۸ | ۱۵:۲۴ کد : ۸۵۸ خبر تصویری اخبار
تعداد بازدید:۵۸۶
آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی پیمانکاران-نوبت دوم

 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق درنظر دارد، نسبت به ارزیابی کیفی پیمانکاران واجد شرایط و دارای صلاحیت اقدام نماید. لذا از متقاضیان دعــوت می‌شود جهت دریافت اطلاعات حداکثر ظرف مدت ده (10) روز کاری پس از تاریخ انتشار این آگهی به سایت اینترنتی دانشگاه آزاداسلامی واحد تهران شرق به آدرس www.iauet.ac.ir (قسمت معاونت عمرانی-بخش مناقصه و مزایده) مراجعه و نسبت به دریافت اسناد ارزیابی کیفی بر اساس شرایط ذیل اقدام نمایند.

  1. موضوع: احداث استخر ورزشی واحد
  2. محل اجرای پروژه: تهران- اتوبان امام رضا (خاوران)-شهرک قیامدشت- دانشگاه آزاد اسلامی تهران شرق
  3. مدت اجرای پروژه: 12 ماه شمسی
  4. هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می‌باشد.
  5. دانشگاه در رد یا قبول هرکدام از پیشنهادات مجاز است.
  6. شرایط مورد انتظار و سایر اطلاعات در اسناد ارزیابی کیفی ذکر شده است.

تلفن اطلاعات فنی: 33594330 021

دانلود اسناد (جدید)